Tư Vấn Đầu Tư

Chúng tôi C.B.S VIỆT NAM cung cấp dịch vụ tư vấn:
   - Tư vấn tuyển dụng nhân sự cho các công ty Nhật Bản.
   - Tư vấn đầu tư và hỗ trợ giám sát kỹ thuật, sản xuất cho các khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam.
Với phương châm hành động:
   - Cung cấp chất lượng, giá trị sản phẩm cao nhất cho đối tác và khách hàng.
   - Cung cấp dịch vụ giải pháp tối ưu và hiệu quả với mức chi phí hợp lý nhất.
   - Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Liên hệ tư vấn
Top