Dịch vụ

Thiết kế Cơ khí

C.B.S Việt Nam là đối tác quan trọng của nhiều khách hàng lớn từ Nhật Bản: MHPS-ENG; MHIEC; MHI-PEC của tập đoàn công nghiệp nặng MITSUBISHI. EN&M của tập đoàn KOBELCO, MENIX, YONDENKO.

Tư vấn Đào tạo

CBS Việt Nam hợp tác đào tạo với Trung tâm Kỹ thuật Điện toán trường đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh cùng tổ chức, quản lý truờng dạy nghề kiến trúc(Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS).
Top